Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Nieruchomości > Wysokie rachunki za prąd i gaz

Jaką formę zabezpieczenia kredytu mogę przyjąć?

Oczywiste jest, że bank nie przydziela kredytu zainteresowanym osobom na tak zwane słowo czy ustne zapewnienia. Otrzymanie kredytu poprzedzone jest badaniem zdolności kredytowej, sprawdzanie zatrudnienia oraz posiadaniu innych kredytów. Jeżeli spełniamy wszystkie warunki to musimy zdecydować się na prawną formę zabezpieczenia kredytu, które dzielą się na osobowe i rzeczowe. Do osobowych prawnych zabezpieczeń kredytu należą między innymi poręczenie przez drugą osobę, która w razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu zobowiązuje się spłacać go wraz z należnymi odsetkami. Weksel in blanco, jest to dodatkowa ścieżka zabezpieczenia. W razie niespłacenia przez kredytobiorcę kredytu bank wypełnia weksel. Przystąpienie do długu, czyli osoby trzecie stają się odpowiedzialne za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Taka osoba widnieje jako współdłużnik. I rzeczowe zastaw na rzeczach i prawach, blokada środków na rachunku bankowym, bon na okaziciela.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.