Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Ekonomia

Otwarcie firmy w USA

Ekonomia strony podażowej czy też ekonomia podaży to swojego rodzaju myślenie ekonomiczne. Zakłada ono tezę, że rozwój gospodarczy następuje zazwyczaj wówczas, gdy spełnione zostają dwa czynniki, które muszą być ze sobą ściśle powiązane , a są to odpowiednie siły włożone w pracę przez każdego pracującego człowieka oraz podejmowania ryzyka, które powiązane jest z inwestowaniem z płacą lub zyskiem. Teoria ta w zraz ze swoimi założeniami nawiązuje w dużym stopniu do teorii klasycznej. Ekonomia podaży oparta jest na dwóch założeniach. Pierwszy z nich to długotrwała stabilność systemu rynkowego, a drugi mówi o tym, iż decydująca i główną rolę w pr

Optymalizacja zakupów w firmie

Inflacja, bo o tym mowa to nieodłączny element każdej gospodarki, a co za tym idzie pojęcie związane także z ekonomią. Dawniej inflacja oraz jej przeciwieństwo czyli deflacja, odnosiły się do podaży pieniądza. W dzisiejszych czasach pojęcia inflacja i deflacja używa się mówiąc o spadku i wzroście cen towarów oraz płac. Ważny jest fakt, iż inflacja na rynku zaopatrzeniowym, nie jest tym samym, co inflacja n rynku konsumpcyjnym. Przyczynami inflacji są nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny, wadliwa struktura gospodarki, zadłużenie przedsiębiorstw stanowiących podstawę danego sektora, nadmierna ilość pieniądza, która

Gdy zerwiemy lokatę przed czasem

Zrywając lokatę oszczędnościową przed czasem, musimy liczyć się wieloma niedogodnymi konsekwencjami. Lokata to umowa w bankiem. My przeznaczamy pewną kwotę na określony czas do banku, a w tym czasie bank obraca naszymi pieniędzmi, w taki sposób aby po jakimś czasie można było wyciągnąć pomnożone oszczędności z lokaty. Możemy włożyć pieniądze na lokatę długoterminową, która jest lepiej opłacalna i trwa dłużej niż 12 miesięcy lub na lokatę krótkoterminową. To od nas zależy na jaką lokatę się zdecydujemy. Pod koniec czasu trwania lokaty odsetki są nam wypłacane, a my możemy cieszyć się większymi oszczędnościami. Podpisując umowę z bankiem nale