Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Finanse

Inwestycje na gpw i forex

Rynek kapitałowy to dział rynku finansowego. W tej dziedzinie odbywają się emisje akcji i obligacji, które bezpośrednio przeznaczone jest na opłacanie kosztów związanych z inwestycjami jak i samych inwestycji. Do podstawowych funkcji rynku kapitałowego należą pozyskiwanie kapitału przez emitentów, uzyskiwanie dochodów przez inwestorów, którzy udostępniają kapitał emitentom, efektywna alokacja środków w gospodarce, właściwa wycena instrumentów finansowych. Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych. Towar, którym jest papier wartościowy stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego, może stanowić samodzielny przedmiot obr

Przelewy zagraniczne

Rynek walutowy jak sama nazwa wskazuje jest to rynek, na którym dokonuje się handlu walutami. Chodzi o to, że tworzy się tak zwany kurs walutowy czyli kurs wymiany, które odzwierciedla stosunek cenowy między walutami. Wszystko to uwarunkowane jest sytuacja finansową, gospodarcza i ekonomiczna na całym świecie. Jednak przede wszystkim wpływ na rynek walutowy mają inwestorzy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie spekulacją. A do tego aktywne podmioty, trudniące się działalnością polegająca na imporcie i eksporcie towarów. Podmiotem, a raczej instytucją, która także ma wpływ na rynek walutowy są banki centralne różnych krajów. To właśnie one w sytuacjach niesta

Zarządzanie finansami i przedsiębiorstwem

Angielskie słowo corporate finance w jeżyku polskim oznacza po prostu finanse przedsiębiorstwa. Jest to dość specyficzna dziedzina finansów, ponieważ oprócz tego, że jak sama nazwa wskazuje zajmuje się ona finansami przedsiębiorstwa, czyli przychodami, zyskiem, dochodami i wydatkami jakie ciążą na przedsiębiorstwie, zajmuje się także narzędziami i analizami, które pomocne są w podejmowaniu decyzji dotyczących owych finansów. Zarządzanie finansami w każdym przedsiębiorstwie można podzielić ze względu na to czy podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje są długo czy tez krótkoterminowe. Inwestowanie pieniędzy zarówno dużych jak i mniejszych sum jest inwestycja d