Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Finanse

Przelewy zagraniczne

Rynek walutowy jak sama nazwa wskazuje jest to rynek, na którym dokonuje się handlu walutami. Chodzi o to, że tworzy się tak zwany kurs walutowy czyli kurs wymiany, które odzwierciedla stosunek cenowy między walutami. Wszystko to uwarunkowane jest sytuacja finansową, gospodarcza i ekonomiczna na całym świecie. Jednak przede wszystkim wpływ na rynek walutowy mają inwestorzy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie spekulacją. A do tego aktywne podmioty, trudniące się działalnością polegająca na imporcie i eksporcie towarów. Podmiotem, a raczej instytucją, która także ma wpływ na rynek walutowy są banki centralne różnych krajów. To właśnie one w sytuacjach niesta

Zarządzanie finansami i przedsiębiorstwem

Angielskie słowo corporate finance w jeżyku polskim oznacza po prostu finanse przedsiębiorstwa. Jest to dość specyficzna dziedzina finansów, ponieważ oprócz tego, że jak sama nazwa wskazuje zajmuje się ona finansami przedsiębiorstwa, czyli przychodami, zyskiem, dochodami i wydatkami jakie ciążą na przedsiębiorstwie, zajmuje się także narzędziami i analizami, które pomocne są w podejmowaniu decyzji dotyczących owych finansów. Zarządzanie finansami w każdym przedsiębiorstwie można podzielić ze względu na to czy podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje są długo czy tez krótkoterminowe. Inwestowanie pieniędzy zarówno dużych jak i mniejszych sum jest inwestycja d

Biuro nieruchomości

Dochód to wszelkie pożytki finansowe danego podmiotu czerpane z różnych źródeł. Jeżeli chodzi o praktyczne stosowanie definicji dochód to różne osoby, w różny sposób dokonują rozliczenia swojego dochodu. Dla przykłady gospodarstwo rolne stosuje czterech różnych sformułowań, które w istocie oznaczają dochód danego gospodarstwa rolnego i są to dochód rolniczy, dochód ogólny, dochód gospodarstwa i dochód osobisty rolnika. Każde z tych wyrażeń opisuje dochód czyli zarobek danego gospodarstwa pomniejszony odpowiednio o wszelkiego rodzaju koszty i wydatki. Jednostki administracyjne za swój dochód uznają sumę wszystkich wpływów wynikających z różnych tytuł