Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Finanse

Finanse Twojego gospodarstwa domowego

Używając pojęcia jakim jest „ Finanse gospodarstwa domowego” mamy na myśli finanse, które spływają do budżetu domowego z różnych źródeł. Źródłami, które zasilają budżet mogą być na przykład praca zarobkowa, wszelkiego rodzaju zasiłki, dofinansowania, stypendia, pomoc z instytucji społecznych oraz renty i emerytury. Finanse gospodarstwa domowego powiązane są z decyzjami wydatkowania pieniędzy jakie są ponoszone przez domowników. Oprócz wydatków obowiązkowych takich jak żywność, edukacja dzieci, opłaty rachunków za prąd, gaz i telefon są tak zwane dobra luksusowe, których finansowanie nie jest koniecznie, ale rodzina zdecydowała się na ponoszenie k

Płynność finansowa

Rynek pieniężny to dział rynku finansowego, w którym dokonuje się transakcji, których zyski i skutki będą zapadać w okresie jednego roku. Działania, które podejmuje się na gruncie runku pieniężnego mają na celu zagwarantowanie płynności finansowej na rynku, a więc pewne funkcjonowanie i gwarancja płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych. W tym przypadku przyjmuje się, że im dłuższy okres lokat czy pożyczek, tym są one mniej ważne dla rynku, ponieważ rzadziej się nimi obraca. Najbardziej opłacalne i popularne są możliwie najkrótsze transakcje. Noszą one nazwę pieniądza nocnego, ponieważ dokonywane są od końca dnia roboczego do początk

Otwieranie spółek

Skarb Państwa to podmiot cywilnoprawnych i majątkowych praw państwa. Owy podmiot czy tez osoba prawna jest reprezentantem państwa jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych między innymi funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych. Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Skarb Państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję, bądź reprezentowany przez różnych urzędników. Osobami, a raczej instytucjami, które zajmują się gospodarowaniem majątku Skarbu Państw