Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka

Strukturalna budowa gospodarki

Struktura gospodarki to pewne zbiory elementów pogrupowane wg pewnych kryteriów. Wyróżnia się różne układy strukturalne gospodarki. Jako pierwszy występuje układ rodzajowy lub inaczej nazywany przedmiotowym. W tym punkcie zawierają się różne rodzaje działalności gospodarczej. Kolejny układ to układ działowo-gałęziowy, w tym przypadku wyodrębnia się poszczególne działy i sektory gospodarki. Do działów zaliczamy przemysł wydobywczy, wytwórczy i samochodowy, natomiast do sektorów przemysł, rolnictwo i usługi. Trzecim układem jest układ przestrzenny czyli  terytorialne rozmieszczenie działalności gospodarczej, struktura przestrzenna, terytorialna gospodarki.

Tanie papierosy i tytoń

Nowa dyrektywa tytoniowa zapowiada wycofanie z obiegu tytoniowego w Polsce papierosów mentolowych i tzw. „slimów”. Oznacza to ogromne straty dla rolników, producentów i handlowców szacowane są na ponad 10 mld zł. Z kolei budżet państwa straci 9 mld zł. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska przeforsowała Parlament Europejski, który zgodnie z ich propozycją zadecydował o wycofaniu powyższych wyrobów tytoniowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oprócz tego Komisja domaga się również zwiększenia obrazów ostrzegawczych na paczkach papierosów do 75%. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero 30 września, wtedy to europosłowie zdecydują czy przyjąć ustawę czy ją o

Wprowadzenie ładu korporacyjnego

Zasady polityki gospodarczej to niezmienne i uniwersalne sposoby postępowania w polityce gospodarczej. Zaniedbanie którejkolwiek z zasad zaburzy cały ład i uniemożliwi prowadzenie „dobrej” gospodarki. Do podstawowych zasad polityki gospodarczej należą: zasada kompleksowości i samoograniczenia oznacza ona, że wszelkie czynniki, które prowadza do realizacji zamierzonych celów są analizowane i badane przez podmioty polityki gospodarczej. Powinna zajmować się czynnikami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Samoograniczenie w tym przypadku oznacza fakt, iż państwo nie musi interweniować we wszystkich możliwych obszarach i sektorach gospodarki. Zasada spójności, to r