Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka

Dotacje dla rolników

Dopłaty udzielane rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej zmienią się. Dla gospodarstw rolnych, które zazielenią swoje ziemię orne są przewidziane wyższe dotacje z Unii Europejskiej. Nowa reforma rolna ma być wprowadzona w 2015 roku. Obowiązek zazielenia objęte są zimie o powierzchni powyżej 15 ha. Jednak takich gospodarstw jest w Polsce tylko 13% z całości. Jak widać jest to wymóg, który rolnicy muszą spełnić, by otrzymać dotacje. Ale to nie wszystko. Innym jest dywersyfikacja upraw. Oznacza to, że rolnicy, których gospodarstwa wynoszą od 10 do 15 ha będą musieli dwie uprawy, a powyżej 30 ha aż trzy. Wymogiem jest również utrzymanie pastwiska. Rolnicy, któ

Strukturalna budowa gospodarki

Struktura gospodarki to pewne zbiory elementów pogrupowane wg pewnych kryteriów. Wyróżnia się różne układy strukturalne gospodarki. Jako pierwszy występuje układ rodzajowy lub inaczej nazywany przedmiotowym. W tym punkcie zawierają się różne rodzaje działalności gospodarczej. Kolejny układ to układ działowo-gałęziowy, w tym przypadku wyodrębnia się poszczególne działy i sektory gospodarki. Do działów zaliczamy przemysł wydobywczy, wytwórczy i samochodowy, natomiast do sektorów przemysł, rolnictwo i usługi. Trzecim układem jest układ przestrzenny czyli  terytorialne rozmieszczenie działalności gospodarczej, struktura przestrzenna, terytorialna gospodarki.

Tanie papierosy i tytoń

Nowa dyrektywa tytoniowa zapowiada wycofanie z obiegu tytoniowego w Polsce papierosów mentolowych i tzw. „slimów”. Oznacza to ogromne straty dla rolników, producentów i handlowców szacowane są na ponad 10 mld zł. Z kolei budżet państwa straci 9 mld zł. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska przeforsowała Parlament Europejski, który zgodnie z ich propozycją zadecydował o wycofaniu powyższych wyrobów tytoniowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oprócz tego Komisja domaga się również zwiększenia obrazów ostrzegawczych na paczkach papierosów do 75%. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero 30 września, wtedy to europosłowie zdecydują czy przyjąć ustawę czy ją o