Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka

Wprowadzenie ładu korporacyjnego

Zasady polityki gospodarczej to niezmienne i uniwersalne sposoby postępowania w polityce gospodarczej. Zaniedbanie którejkolwiek z zasad zaburzy cały ład i uniemożliwi prowadzenie „dobrej” gospodarki. Do podstawowych zasad polityki gospodarczej należą: zasada kompleksowości i samoograniczenia oznacza ona, że wszelkie czynniki, które prowadza do realizacji zamierzonych celów są analizowane i badane przez podmioty polityki gospodarczej. Powinna zajmować się czynnikami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Samoograniczenie w tym przypadku oznacza fakt, iż państwo nie musi interweniować we wszystkich możliwych obszarach i sektorach gospodarki. Zasada spójności, to r

Priorytety polskiej gospodarki

Polska gospodarka ma się tak bardzo źle, jak już dawno nie miała. Oczywiście my Polacy mamy utrudnione zadanie. Wojny zniszczyły nasz kraj, komunizm itd. Niemniej jednak trzeba sobie jakoś radzić. W związku z tym jakie powinny być priorytety polskiej gospodarki? Przede wszystkim polska gospodarka musi wybiegać w odległą przyszłość, nie zatrzymywać się na najbliższych miesiącach, bo jak pokazują statystyki, nawet chwilowe ożywienie budzi zbyt duży optymizm, który za chwilę zderza się z kolejnym kryzysem i krachem. Po drugie gospodarka powinna też szerzej patrzeć na sprawy społeczne. Musimy również prognozować. Spróbować przewidzieć, jakie tendencje będą dom

Lawrance Lessing

Według tego znakomitego znawcy w dziedzinie gospodarki występują trzy typy gospodarki. Pierwszym z nich jest gospodarka hybrydowa. W tym przypadku ważny jest fakt, że ta gospodarka opiera się na dwóch typach gospodarki jednocześnie : dzielenia się i gospodarce komercyjnej. Ciekawe jest, że przy takim działaniu zwiększa ona wartość jednej i drugiej gospodarki. Istotne jest, aby mimo wszystko zachować odrębność obu gospodarek i nie łączyć ich ze sobą w żaden sposób. Drugim typem gospodarki jest wspomniana już  gospodarka komercyjna. Wyżej wymieniony specjalista za gospodarkę komercyjną rozumie taką gospodarkę, w której dominującym czynnikiem jest pieniądz czyl