Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl >Artykuły w kategorii ‘Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych

To słowo pochodzi od angielskiego skrótu CIT, co po rozwinięciu daje nam Corporate Income Tax.Podatek ten po raz pierwszy został wprowadzony po zmianach ustrojowych RP czyli w 89 roku, następnie został zmieniony zgodnie z ustawą z 1992 roku i w tej formie obowiązuje do dnia dzisiejszego. Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od tego w jaki sposób stały się one osobami prawnymi oraz spółki kapitałowe w organizacji. Podmiotami podatku dochodowego od osób pranych nie mogą być spółki, które nie mają osobowości prawnej. Zwolnieni z tego podatku są Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, gminy- jeżeli chodzi o własne dochody d

E-biura na wynajem

Każdy, kto prowadzi firmę w wirtualnym biurze musi przygotować się na komplikacje, które serwuje im Urząd Skarbowy. Przede wszystkim wiąże się to ze wzmożoną kontrolą działalności takich firm. Bardzo często też odmawianie jest im przyznanie numeru NIP, albo zarejestrowanie na potrzeby podatku VAT. Problem jest od niedawna, bowiem Ministerstwo Finansów uznało działalność takich „placówek” za wyjątkowo szkodliwą dla budżetu polskiego. Jednak oferta prowadzenia e-biura jest idealna dla małych firm, które nie mają pieniędzy na wynajęcia prawdziwego lokum, albo najzwyczajniej w świecie nie potrzebują tego. Teraz wzmożono kontrolę takich miejsc. Coraz częście

Otrzymując spadek lub darowiznę również zapłacisz

Jeżeli został Ci zapisany w spadku bądź podarowany majątek, zapłacisz podatek od spadków i darowizn. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób następujący: spadek, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytori