Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Gospodarka > Dotacje bezzwrotne dla firmy

Podatek od nieruchomości podatkiem lokalnym

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, który ustalany i pobierany jest przez gminę. Podatek regulowany jest przez przepisy mieszczące się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Kto podlega takiemu podatkowi jest dość oczywiste, są to osoby fizyczne, osoby prawne, właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczystych gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast objęte podatkiem są nieruchomości bądź obiekty budowlane, którymi są wszelkiego rodzaju grunty, budynki lub ich części oraz budowle, które umożliwiają bądź są częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieją także grunty, które nie podlegają opodatkowaniu i są to między innymi użytki rolne, grunty zalesione, zakrzewione lub zadrzewione, grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.