Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Konta bankowe > Bankomaty i problemy jakie mogą wystąpić

Optymalizacja zakupów w firmie

Inflacja, bo o tym mowa to nieodłączny element każdej gospodarki, a co za tym idzie pojęcie związane także z ekonomią. Dawniej inflacja oraz jej przeciwieństwo czyli deflacja, odnosiły się do podaży pieniądza. W dzisiejszych czasach pojęcia inflacja i deflacja używa się mówiąc o spadku i wzroście cen towarów oraz płac. Ważny jest fakt, iż inflacja na rynku zaopatrzeniowym, nie jest tym samym, co inflacja n rynku konsumpcyjnym. Przyczynami inflacji są nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny, wadliwa struktura gospodarki, zadłużenie przedsiębiorstw stanowiących podstawę danego sektora, nadmierna ilość pieniądza, która spowodowana jest ingerencją państwa w politykę emisyjna Banku Centralnego i inne. Tak samo ważne jak przyczyny są skutki, jakie niesie ze sobą inflacja. Do najważniejszych należą : realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji, Redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz kosztem reszty użytkowników i inne. Można wyróżnić rodzaje inflacji takie jak inflacja pełzająca, umiarkowana, galopująca i hiperinflacja.

Ekonomia normatywna wnioskuje na dobra przyszłość każdego człowieka

Ekonomia normatywna to dziedzina ekonomii zajmująca się ocenianiem wartości faktów, które z kolei opisywane są przez ekonomię pozytywną. W swych działaniach ekonomia normatywna głównie opiera się na między innymi koncepcjach polityki społecznej, koncepcjach polityki gospodarczej, historii gospodarczej. A same działania polegają na formułowaniu zaleceń co do świadomego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej. W zakresie ekonomii normatywnej formułuje się tezy, które oparte są na systemach wartości, które posiada dany badacz oraz często przyjmują one formy zaleceń lub przekształcają się w odrębne szkoły ekonomiczne. Inna nazwa ekonomii normatywnej to ekonomia subiektywna. Pojęcie ekonomii subiektywnej wzięło się stąd, iż podczas obserwacji samego rynku jak i zachodzących w nim zjawisk wyciąga wnioski, z tych obserwacji i stara się przewidzieć wnioski na przyszłość oraz ocenić działania gospodarcze, które mają miejsce w chwili obecnej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.