Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Działalność gospodarcza > Salon fryzjerski Warszawa

Spóźniłeś się z rozliczeniem? Wnieś wniosek o odroczenie

Do 30 kwietnia jest czas na to, aby podatki, który w ubiegłym roku miał przychód złożył zeznanie podatkowe od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym. Czasami z różnych przyczyn podatnik nie zdąży ze złożenie swojego rozliczenia na czas. Istnieje wtedy możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu składania zeznania podatkowego. Należy zwrócić się z tym do naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. O odraczaniu terminów w prawie podatkowym traktuje art. 48 oraz art. 67a–67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm., dalej: O.p.), przy czym przepisy art. 67a–67e dotyczą odraczania terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej (a ponadto umarzania oraz rozkładania na raty), natomiast art. 48 – odraczania innych terminów podatkowych. Na wniosek podatnik organ za to odpowiedzialny może odroczyć termin złożenia zeznania podatkowego, ale jeśli podatki umotywuje swój wniosek, tzn. nie złożył go na czas ponieważ było to spowodowane jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Wniosek powianiem zawierać oczywiście podstawowe dane osobowe podatnika, w tym NIP i PESEL, a także podatnik musi podać termin, który ma być odroczony, a także termin, do którego podatnik zobowiązuje się złożyć zeznanie. Oczywiście podatnik musi też umotywować swoją prośbę. Organ wydający decyzję może określić inny nowy termin złożenia zeznania podatkowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy termin zasugerowany przez podatki jest zbyt odległy i nieuzasadniony ważnymi okolicznościami.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.