Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Kredyty > Masz wkład własny w mieszkanie? Dostaniesz kredyt!

Strukturalna budowa gospodarki

Struktura gospodarki to pewne zbiory elementów pogrupowane wg pewnych kryteriów. Wyróżnia się różne układy strukturalne gospodarki. Jako pierwszy występuje układ rodzajowy lub inaczej nazywany przedmiotowym. W tym punkcie zawierają się różne rodzaje działalności gospodarczej. Kolejny układ to układ działowo-gałęziowy, w tym przypadku wyodrębnia się poszczególne działy i sektory gospodarki. Do działów zaliczamy przemysł wydobywczy, wytwórczy i samochodowy, natomiast do sektorów przemysł, rolnictwo i usługi. Trzecim układem jest układ przestrzenny czyli  terytorialne rozmieszczenie działalności gospodarczej, struktura przestrzenna, terytorialna gospodarki. Czwarty jest układ własnościowy czyli patrzenie na gospodarkę z pozycji własności. W gospodarce rynkowej mogą funkcjonować przedsiębiorstwa prywatne, państwowe, komunalne i inne. Piąty i ostatni układ to Układ instytucjonalny sektor przedsiębiorstw ze względu na rodzaj własności, sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jednostki będące własnością podmiotów zagranicznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.