Jesteś tutaj: dorabiamdopensji.pl > Konta bankowe > Jakie konto dla seniora?

Strukturalna budowa gospodarki

Struktura gospodarki to pewne zbiory elementów pogrupowane wg pewnych kryteriów. Wyróżnia się różne układy strukturalne gospodarki. Jako pierwszy występuje układ rodzajowy lub inaczej nazywany przedmiotowym. W tym punkcie zawierają się różne rodzaje działalności gospodarczej. Kolejny układ to układ działowo-gałęziowy, w tym przypadku wyodrębnia się poszczególne działy i sektory gospodarki. Do działów zaliczamy przemysł wydobywczy, wytwórczy i samochodowy, natomiast do sektorów przemysł, rolnictwo i usługi. Trzecim układem jest układ przestrzenny czyli  terytorialne rozmieszczenie działalności gospodarczej, struktura przestrzenna, terytorialna gospodarki. Czwarty jest układ własnościowy czyli patrzenie na gospodarkę z pozycji własności. W gospodarce rynkowej mogą funkcjonować przedsiębiorstwa prywatne, państwowe, komunalne i inne. Piąty i ostatni układ to Układ instytucjonalny sektor przedsiębiorstw ze względu na rodzaj własności, sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jednostki będące własnością podmiotów zagranicznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.